Bedrijvenmarkt/Ondernemerscafé Toldieks Belang

Op 29 januari 2013 is er op initiatief van ToldieksBelang een inventarisatie gehouden naar het organiseren van een bedrijvenmarkt voor alle bedrijven in en om Toldijk. Klik op de links hieronder voor meer informatie. Uiteindelijk bleek de animo niet groot genoeg om een bedrijvenmarkt voor Toldijkse ondernemers te organiseren. Wel bleek te behoefte groot om met elkaar in contact te blijven. Dit wordt voortgezet in de vorm van ondernemerscafé's. Om op de hoogte te blijven kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief op

www.toldieksbelang.nl en voor uitgebreide informatie over het ondernemerscafé: klik hier